Omikron Konkursy to dedykowana platforma pomagająca prowadzić konkursy dotacyjne na każdym ich etapie

(zarówno grantowe jak i "marszałkowskie")O NAS

Stowarzyszenie OMIKRON OMIKRON Badania
to instytucja promująca badania społeczne jako metodę wspomagającą rozwiązywanie problemów społecznych. Założona i prowadzona przez socjologów i będąca platformą realizacji wielu przedsięwzięć i inicjatyw badawczych. Oprócz własnych działań promujących badania społeczne, Stowarzyszenie uczestniczy aktywnie w konstruowaniu, organizowaniu i realizacji badań w projektach partnerskich. Intensywna działalność prowadzona od 2008 roku zaowocowała powstaniem autorskich metod pomiaru i interpretacji zjawisk społecznych oraz opracowaniem oprogramowania wspomagającego realizację badań ilościowych prowadzonych w środowisku internetowym. Ta ostatnia inicjatywa dała impuls do powstania firmy OMIKRON Badania, która, czerpiąc z bogatego doświadczenia Stowarzyszenia, uzupełnia działania o charakterze non-profit o profil typowo biznesowy. jest firmą badawczą i konsultingową. Pomagamy identyfikować problemy, znajdować informacje niezbędne do wyznaczenia optymalnej drogi ich rozwiązania oraz wypracowywać i wdrażać rekomendacje. Do zdobywania wiedzy stosujemy metody socjologiczne wzbogacone o zaawansowane narzędzia informatyczne ułatwiające gromadzenie, analizę i interpretację danych. Obecnie koncentrujemy się na ewaluacji inicjatyw, programów i projektów realizowanych w edukacji i administracji (szczególnie samorządowej). Opracowujemy projekty ewaluacji, prowadzimy badania, analizujemy wyniki, proponujemy i wdrażamy rozwiązania. Nie stronimy jednak od innych badań społecznych, korzystamy z arsenału narzędzi socjologicznych oraz bogatego doświadczenia badawczego gromadzonego w ramach różnorodnych projektów społecznych, instytucjonalnych i biznesowych.

Z naszych aplikacji skorzystali